Bílá růže

2023 | Poděbrady
50.1422661N, 15.1167358ENávrh rekonstrukce Hotelu Bílá Růže v Poděbradech je snahou o navrácení jeho zašlé slávy i důstojného spolu-utváření reprezentativního "stokorunového" obrazu města s hlavní dominantou poděbradského zámku. Hmotovým uspořádáním reagujeme na razantní zvednutí nivelety předpolí mostu při jeho poslední přestavbě, převýšeným nárožím zdůrazňujeme strategickou pozici na vstupu do města, doplněným loubím předjímáme tradiční lázeňskou atmosféru. Nový Hotel Krystal Bílá Růže po letech opět nabídne místním i příchozím tradiční restauraci a hotel středně vyššího standardu.
místo: Poděbrady
autor: Michal Fišer, Jitka Hofmeisterová, Anna Červenková
spolupráce:  Dan Fusek
stav: studie