Bytový dům Akcíz

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2024 - NOMINOVANÉ DÍLO


2022 | Praha
50.1404047N, 14.4809039ENové a Staré Ďáblice / Rozhraní mezi městem a venkovem
Město a Krajina / Rozhraní mezi zastavěným a nezastavěným
Zahrada a Pole / Rozhraní mezi obývaným a obdělávaným
Dvůr, Pavlač, Byt / Rozhraní mezi vnitřkem a venkem
Komunita / Rozhraní mezi společenstvím a sociálním vyloučením
Jiné rozhraní / Potravní čára, ochranné pásmo vysokého napětí ...
investor: Městská část Praha - Ďáblice
místo: Praha - Ďáblice
autor: Michal Fišer, Tomáš Zdvihal
spolupráce: Lenka Watersová, Jan Čech
krajinářské úpravy: Ondřej Fous, Michaela Sinkulová
stav: realizováno 2022
foto: Tomáš Zdvihal, Pavel Nasadil, Tomáš Rasl