Centrální prostranství výrobního areálu

2014 | Tábor
49.0162944N, 13.5750314ERevitalizace centrálního prostoru strojírenského areálu s uplatněním koncepce hospodaření s dešťovou vodou jako součásti autentické a komplexní revitalizace území postavené na přírodě blízkých principech s minimální produkcí dešťových vod, které nebudou více nechtěným médiem, ale přidanou hodnotou a jádrem konceptu současně. Soustředěný a komponovaný obraz místní krajiny. Dešťová voda bude aktivovat přírodní procesy nejvíce patrné v nejnižší části parku, která prezentuje paralelu občasně zatápěných ploch v rozlivu podél meandrů řeky a slepých ramen včetně jejich pozoruhodné vegetace. Voda vnáší dynamiku. S každým deštěm i déle trvajícím suchem se obraz obměňuje, v řádu ročních období i několika hodin. Déšť, odtok, rozliv, zatopení, filtrace, vsak, mlha, odpar. Ve střední části luh plynule přechází do teplé louky ve svahu na horním konci osázenou meruňkovým sadem. Architektonický jazyk vychází z podstaty použitých nástrojů - travnaté průlehy, bujně obrostlé „bulty a šlenky“, štěrkové filtry, úrovňová řešení povrchů, bezbarierové detaily pro odtok vody, dlažba na širokou spáru aj. Subtilní stožáry jako nejprostší symboly lidské aktivity v krajině, místo setkání zaměstnanců uprostřed areálu ve stínu zelených kleneb.
investor: soukromá osoba
program: revitalizace centrálního prostranství výrobního areálu s uplatněním komplexní úpravy hospodaření s dešťovou vodou
autor: Michal Fišer, Ondřej Fous, Jiří Vítek
spolupráce: Klára Zahradníčková, Tomáš Zdvihal
náklady: 25 mil Kč
stav: studie 2014