Jídelna Geofyzikálního ústavu

2017 | Praha
50.0408978N, 14.4766183EV areálu AV na Spořilově sídlí tři výzkumné ústavy: Geofyzikální ústav, jedna z částí Astronomického ústavu a Ústav fyziky atmosféry. Hlavní a nejstarší stavbou areálu je budova Geofyzikálního ústavu, která byla postavena v r. 1953 podle projektu Zdeňka Pokorného. V jihovýchodním křídle budovy je umístěna jídelna se zázemím, ve kterém jsou jídla připravována. Jídelna i zázemí jsou zastaralé. Cílem je celková proměna jídelny v příjemný prostor s hygienicky a technicky dobře fungujícím a provozně hospodárným zázemím. Kvalita jídla a prostředí jídelny jsou v případě spořilovského areálu Akademie věd významné, protože areál leží na okraji vilové čtvrti a v blízkosti není dostatek jiných příležitostí ke stravování.

Navrhujeme zvětšení jídelny do původní velikosti na celý půdorys tohoto křídla ústavu včetně obnovení verand v krajních travé. Na východní straně navrhujeme obnovení vstupu po novém schodišti a pobytový plácek s lavičkou a stromem.
místo: Praha - Geofyzikální ústav AV ČR
investor: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
autor: Jitka Hofmeisterová, David Mareš
spolupráce: Helena Kubínová
náklady: 7,35 mil. Kč bez DPH
projekt: studie 2017
stav: realizace