Mendlovo náměstí

2018 | Brno
49.1905514N, 16.5947867EPříjemný a bezpečný přestup MHD – zastávky na jednom místě, bez nutnosti přecházet silnici.

Auta projíždějí pomalu. Nejsou zde semafory ani dopravní značky, chodci přecházejí, kde potřebují. Řidiči dávají pozor - vědí, že nejedou po silnici, ale po náměstí.

Po dostavbě nových domů se zde člověk dobře orientuje. Mendlovo náměstí má dvě části, před bazilikou vzniklo díky dostavby na nároží Údolní malé náměstí Marie Svatotomské.

Je zde mnoho stromů a míst, kde se dá pobývat. Pod platany před gymnáziem jsou trhy, na sousedním volném prostranství, odkud je výhled na Špilberk, bývají slavnosti. Část pod pivovarem je klidnější, dál od ruchu přestupujících.
místo: Brno
objednatel: Statutární město Brno
autoři: Tomáš Feistner, Filip Hermann, Jan Kašík, David Mareš, Anna Tomšejová
spolupráce: Jan Pospíšil - Neovisual
stav: soutěžní studie, 2018