Mostky na Bystřickém potoce
2022 | Kadaň - Rooseveltovy sady
50.386732, 13.277238

Jako součást multidisciplinárního týmu pod vedením Kláry Salzmann jsme měli příležitost se podílet na revitalizaci Bystřického (Prunéřovského) potoka, který se alespoň zčásti navrací do svého původního koryta meandrujícího dnešními Rooseveltovými sady v Kadani. Čtyři mostky nově signalizují přítomnost potoka jako základní životodárné tepny nivního parku.


investor: Město Kadaň
místo: Rooseveltovy Sady v Kadani
autor: Michal Fišer
spolupráce: Martin Košťál
statika: Losík statika, s.r.o.
stav: realizováno 2022
foto: Tomáš Rasl, třiarchitekti