Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani

2010 | Kadaň
50.3776636N, 13.2566606EKomplexní úpravy veřejných prostranství podél břehu řeky Ohře v kontextu středověkého jádra města Kadaně, jeho historických předměstí a navazující okolní krajiny. Projekt zahrnuje stavební a krajinářské úpravy, rekonstrukce i novostavby pozemních a dopravních staveb, vodních děl, technické infrastruktury, site – specific výtvarné instalace. Definice rozhraní města a krajiny, obnovené propojení města a řeky. Po břehu řeky nově proložená sdružená pěší promenáda, cyklo a in-line stezka, je v navazujících partiích doplněna o programové dominanty revitalizovaného lesoparku s přírodním amfiteatrem a netradiční konstrukcí cyklistické lávky Vítka Brandy organicky vinuté po skalním masivu.
První dvě etapy jsou realizovány, nábřeží bude dotvořeno až obnovením původního mlýnského náhonu s nábřežní piazzetou ve střední části nad horním jezem.
místo: Kadaň - nábřeží Maxipsa Fíka
investor: Město Kadaň
autor: a3 - ing.Vít Branda (etapa 01, část A), Michal Fišer (etapa 01, část B), AtelierUm - Petr Uhlík (etapa 02), Projektil (etapa 03), Štěpán Špoula (krajina)
výtvarná díla: Monika Immrová, Čestmír Suška, Vít Branda, Hynek Skoták
autorská spolupráce: Jana Ilková, Tomáš Bílek, Ondřej Fous, Klára Zahradníčková
spolupráce: Jakub Dvorak, Ondřej Hart
náklady: 200 mil Kč
stav: etapa 01, 03 zrealizováno, etapa 02 v realizaci