Nové mlýny

2023 | Kutná Hora
49.9460797N, 15.2700361E
Přinášíme řešení vytvořené na principech středověkého hornického města spontánně vyrostlého v dramatickém přírodním rámci. Celkové uspořádání souboru 59 bytů je východiskem z členité terénní situace, tvaru pozemku, orientace ke světovým stranám i vize investora. Sokl čitelně vymezuje úpatí zalesněného svahu Kralické haldy a přejímá úlohu stavebně moderovaného rozhraní krajiny a města, na němž se rozehrává mikrourbanismus vlastního obytného souboru. Sokl se stává tu opěrnou zdí, tu fasádou garáže i vlastního domu, jinde artikuluje místa vstupů do dílčích celků či centrálního dvora, spolutvoří městské nábřeží a nakonec i vlastní podnož dominantní trojici obytných věží, do nichž sám organicky prorůstá.
místo: Kutná Hora
autor: Michal Fišer, Tomáš Zdvihal, David Mareš
spolupráce: Lucie Breuerová, Jáchym Vacek
autor vizualizací:  DOUSEK-ZABORSKY s.r.o.
stav: soutežní návrh