Obnova lesoparku v Zátiší

2014 | Vodňany
49.1581572N, 14.1754700EObnova lesoparku v Zátiší je především otázkou společenské dohody. Dilema o tom, je-li Zátiší před či za humny, má-li být (příměstským) parkem, lesem nebo lesoparkem, lesem hospodářským nebo zvláštního určení není až tak podstatné. Rozuzlení těchto i mnoha jiných otázek přijde samo v okamžiku, kdy najdeme společnou odpověď na otázky: Čím je pro nás Zátiší důležité? Jak chceme prostor užívat? Co jsme ochotni pro to obětovat? Ochota k trvalé nebo alespoň déle trvající péči o území, je podmínkou obytnosti kulturní krajiny. Potenciál a prostor pro kultivovaný rozvoj zde nepochybně je. Předkládáme víceméně velkorysé možnosti využití stávajícího potenciálu, zůstáváme přesto při zemi. Jsme si vědomi, že shora uvedené otázky nemusí být hned a jednoznačně zodpovězeny a trvale platné. Že nemusí dojít k úplné realizaci takového návrhu, a že bude docházet ke změnám vývojového scénáře. Tato reflexe musí projektem proměny Zátiší procházet od konceptu po detail, aby se ze smělé vize jednou nestala těžká koule na noze.

Program: „Předmětem soutěže je navrhnout způsob, jakým ze zpustlého lesoparku V Zátiší vytvořit celoroční cíl Vodňanských, studentů rybářských i středních škol a výletníků z širokého okolí, jak z lesoparku vytvořit jeviště a kulisu nedělního odpoledne stejně jako slavnostního výlovu rybníků, tedy jak ze Zátiší vytvořit plnohodnotnou součást města Vodňany.“
místo: Vodňany
vyhlašovatel: Město Vodňany
autor: Michal Fišer, Ondřej Fous
spolupráce: Jitka Brablecová, Alena Hrabětová, Štěpán Špoula, Klára Zahradníčková, Tomáš Zdvihal
konzultace: Nigel Thorne, Martin Lang
vizualizace: Matěj Hošek
stav: soutěžní studie, účast ve 2. kole