Přemostění východní tangenty

2019 | Olomouc
49.6166925N, 17.3004581EStudie řeší přemostění přeložky silnice I/46 (východní tangenty, VTg) silnicí III/4432 Chválkovice – Samotíšky. Místo leží v ochranném pásmu kulturní památky Klášterní Hradisko – Svatý Kopeček. Důraz byl kladen na šetrný zásah do krajiny a co nejmenší narušení poutní aleje, která je významnou barokní krajinnou osou.

Koncepce
Krajinou vede cesta lemovaná alejí, která dává cestě stín a je pamětí místa. Cesta vede přes překážku, je potřeba postavit most. Most je řešený tradičně pomocí náspů. Jsou navrženy povlovné, aby z ploché krajiny vystupovaly měkce. Alej po náspech přirozeně doprovází cestu až k mostu.

Most
Most je řešený jako plochý oblouk s rozpětím 53,90 m, dl. 72,25 m a š. 13,50 m. Oblouk dodává mostu velkorysost a eleganci. Opěry jsou navrženy kolmo na osu poutní cesty, řidič jedoucí po VTg bude tedy vnímat šikmost křížení, což poutní cestě dodá větší význam. Staticky jde o vetknutou klenbu ze železobetonu bez předpjatých prvků a ložisek, tedy s nižšími náklady na údržbu.
místo: Olomouc
objednatel: Statutární město Olomouc
autorský tým: Tomáš Feistner, Filip Hermann, Jan Kašík, NDCon, s.r.o. (dopravní řešení), David Mareš, Petr Tej (mostní objekt)
krajinářské úpravy: Radmila Fingerová
dopravní řešení: NDCon, s.r.o.: Jan Gallia, Pavel Ibl
stav: studie, 2019