Rekonstrukce turistické chaty na Libíně

2021 | Libín u Prachatic
49.0162944N, 13.5750314EVystavění rozhledny na vrcholu Libína před téměř 140 lety bylo krom jiného vyjádřením vztahu člověka ke krajině, symbolickým poutem s nejbližší domovinou, ale i propojením s krajinami vzdálenými zde při dobré viditelnosti prezentovanými siluetou Alp. Záměr je příležitostí, jak navázat na tradici aktivního obývání krajiny Prachaticka. Současná vůle vdechnout skomírajícímu areálu novou energii je vyjádřením respektu k hodnotám předchozích generací i opětovným vyjádřením niterného vztahu člověka k jím obývané krajině. Tento základní vztah se nám stal podstatným vodítkem pro úvahy nad projektováním rekonstrukce novodobého poutního areálu na vrcholu Libína.
místo: Libín u Prachatic
investor: Město Prachatice
autor: Michal Fišer, Tomáš Zdvihal
spolupráce: Klára Bužková
vizualizace: Dousek Zaborsky
stav: Dokumentace pro stavební povolení