Sál Geofyzikálního ústavu

2017 | Praha
50.0408753N, 14.4760550EV areálu AV na Spořilově sídlí tři výzkumné ústavy: Geofyzikální ústav, Astronomický ústav a Ústav fyziky atmosféry. Budova Geofyzikálního ústavu byla postavena v r. 1953 podle projektu Zdeňka Pokorného. V jihozápadním křídle této budovy je umístěn hlavní přednáškový sál. Je především určen pro odbornou přednáškovou činnost, jsou zde pořádány akce přibližující vědu široké veřejnosti a také výtvarné výstavy známé jako Spořilovský salón. Součástí sálu je monumentální obraz Záliv smrti, na kterém severočeský rodák Julius von Payer zachytil tragický konec polární výpravy sira Johna Franklina v polovině 19. století.

Cílem úprav sálu je obnovit jej v jeho původní velikosti a znovu propojit s chodbou. Ta zůstane od sálu oddělena pouze v krajních polích, aby byla vytvořena jistá intimita a možnost soustředění pro přednášejícího, na opačné straně pak bude umožněno lepší vyznění obrazu na zadní stěně. V chodbě budou zazděny niky pro otopná tělesa a tím bude vytvořena souvislá plocha pro instalaci uměleckých děl.

Hodnotou spořilovského areálu AV je zahrada, ve které jednotlivé budovy stojí. V návrhu byla tedy věnována péče o propojení sálu s exteriérem a revitalizaci nejbližší části zahrady přiléhající k sálu.
místo: Praha - Geofyzikální ústav AV ČR
investor: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
autor: Jitka Hofmeisterová, David Mareš
spolupráce: Natálie Oweyssi, Helena Kubínová
projekt: studie 2017, realizace 2018
foto: Petr Neubert
plastiky: Monika Immrová (dočasná výstava)