Studie zakrytí Spořilovské spojky

2016 | Praha
50.0461767N, 14.4857136EHlavním přínosem více jak dvoumiliardové investice do těžkého zakrytí Spořilovské spojky bude významná redukce hlukové a emisní zátěže okolních čtvrtí starého a nového Spořilova. Neméně významnou bude nabídka nových veřejných prostranství o rozloze cca 4ha, které zůstanou nezastavěny. Jizva přestane být barierou, vzniknou nová propojení, namísto dálničního hluku zavládne poklid či sousedský mumraj. Spořilovská tabula rasa vyzývá k uplatňování soudobých krajinotvorných konceptů.
místo: Praha
investor: TSK hl.m. Prahy
autoři: Michal Fišer, Ondřej Fous, Jan Kasl, David Mareš
spolupráce: Klára Bužková, Tomáš Feistner, Pavel Krpec, Čestmír Kříž, Natalia Oweyssi, Matěj Šebek, Pavel Štencl, Klára Zahradníčková
technická podpora: Satra s.r.o. - Pavel Šourek, Martin Laloušek
stav: koncept územní studie